Digitaalinen tarkastusratkaisu
Laadun, turvallisuuden ja toiminnan johtamiseen

eTarkastaja tekee tarkastamisesta miellyttävää

Johda ja kehitä toimintaa järjestelmällisemmin digitaalisen tarkastusratkaisun avulla. eTarkastaja on joustava ja helppokäyttöinen ratkaisu minkä tahansa tiedon keräämiseen. Helpon ja nopean muokattavuutensa ansiosta se soveltuu loistavasti erilaisiin toimintaympäristöihin ja käyttökohteisiin.

eTarkastaja auttaa varmistamaanettä tarkastukset ja tarvittavat toimenpiteet hoidetaan oikea-aikaisesti. Tarkastusratkaisun avulla keräät arvokasta tietoa sujuvasti ja prosessinne mukaisesti. Läpinäkyvä ja ajantasainen tiedonkulku helpottaa havaitsemaan kehityskohteet ja poikkeamat. Järjestelmän avulla keskityt olennaiseen ja varmistat toiminnan laadun kehittävillä toimenpiteillä. Muistutukset auttavat suuntaamaan huomion korjaaviin ja kehittäviin toimiin.

Laadunhallinta

Keskitä oleelliset laatuhavainnot,
poikkeamat ja kehitysideat
laadunhallinnan
tueksi

Johtaminen ja palvelu

Kehitä johtamisen ja palvelun laatua tarkastuslistojen, kehitysideoiden ja lakisääteisten mittausten avulla

Työturvallisuus

Keskity työturvallisuuden johtamiseen riskiarviointeja, turvallisuus-
havaintoja ja läheltä piti -ilmoituksia
seuraamalla

Ympäristö

Huomioi ympäristö ympäristö-
havaintojen avulla

Sidosryhmät

Kiteytä sidosryhmä-
ymmärrys asiakaspalautteiden ja toimittaja-auditointien tuloksia analysoimalla

Joustavuutta toiminnan kehittämiseen

Läpinäkyvä toiminta vähentää turhaa työtä. eTarkastaja taipuu tarpeisiinne ja auttaa varmistamaan, että toiminta pysyy laadukkaana ja järjestelmällisenä. Pysyt tilanteen tasalla ja voit helposti muokata lomakepohjia toiminnan ja tarpeiden muuttuessa.

  • Havainnoi ja kerää tietoa hallitusti toimialariippumattoman tarkastusratkaisun avulla
  • Tiedon dokumentointi, tehtävien luominen, toiminnan seuraaminen ja tulosten analysointi on järjestelmällistä ja tehokasta
  • Voit luoda lomakkeen tilanteeseen ja olosuhteisiin sopivaksi sekä kerätä tietoa joustavasti paikan päällä
  • Yksittäisten tarkastusten tekeminen on sujuvaa ja havaitset helposti kaiken huomionarvoisen
  • Selkeä raportointi helpottaa kokonaisuuden seuraamista ja auttaa huomaamaan kehityskohteet
  • eTarkastaja auttaa toimimaan saumattomasti ja täyttämään lakisääteiset velvoitteet
i
Lomakkeen luominen

Luo helposti ja nopeasti oma digitaalinen tarkastuslomake vastaamaan tarpeitanne ja työnkulkuanne.

Voit itse luoda tai muokata tarpeisiinne ja prosesseihinne soveltuvat pohjat. Määrität, mitä ominaisuuksia eri lomakkeet pitävät sisällään ja missä muodossa tietoa kerätään.

Lomakkeen täyttäminen

Tee tiedon kirjaamisesta luonteva osa arkea ja paranna toiminnan laatua ja tehokkuutta arvokkaan tiedon avulla.

Havainnoi ja kirjaa tiedot kohteessa
sujuvasti ja prosessinne mukaisesti. Varmista laadukas dokumentointi liittämällä tarvittavat lisätiedot havaintojen tueksi. 

Raportointi ja tehtävät

Läpinäkyvä ja ajantasainen tiedonkulku pitää kokonaisuuden selkeänä, nopeuttaa poikkeamiin reagointia ja helpottaa riskien ennakointia.

Näet esimerkiksi, minkälaisia turvallisuushavaintoja on raportoitu eniten ja miten tehtävät etenevät. Järjestelmä muistuttaa käsittelemättömistä havainnoista ja auttaa suuntaamaan huomion korjaaviin toimenpiteisiin.

Kaavio, jossa kerrotaan käyttöominaisuuksista

Ota yhteyttä

Autan mielelläni ja kerron lisää eTarkastajasta ja sen mahdollisuuksista.

Antti Karttunen

Toimitusjohtaja
eKansio Ohjelmistot Oy

etunimi.sukunimi@ekansio.fi

Jätä Antille yhteydenottopyyntö

Kuva miehestä